· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 199-202
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Septoplasti Sonrası Kullanılan Merosel ve İnternal Nazal Splint Tampon Uygulamalarının Karşılaştırılması
Mahmut Özkırış
Kayseri Tekden Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: septoplasti, internal nazal splint, merocel
Özet
Amaç: Septoplasti sonrası internal nazal splint ile merocel tampon kullanımının karşılaştırılması.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya izole septum deviasyonu nedeniyle septoplasti ameliyatı yapılan 197 hasta alındı. Ameliyat bitiminde, rastgele seçimle 98 hastanın (45 kadın, 53 erkek; ort. yaş 28±10; dağılım 18-43) burnuna merocel konulurken, 99 hastanın (43 kadın, 56 erkek; ort. yaş 31±12; dağılım 18-44) internal nazal splint tampon yerleştirildi. Tamponlar 48 saat sonra çıkarıldı. Hastalardan tamponların çekilmesi sırasında oluşan ağrı şiddetlerini vizüel analog skalası (VAS) ile değerlendirmeleri istendi. Her iki gruptaki VAS skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Cerrah tarafından yapılan değerlendirmede, internal nazal splintin, merocele göre burun içine uygulamasının daha kolay olduğunu gözlendi (p>0.05). Hasta tarafından yapılan değerlendirmede, tamponların çıkarılması sırasında internal nazal splintin, merocele göre daha ağrısız çıkarılabildiği ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamız sonucunda, internal nazal splintin septoplasti sonrası uygulanmasının hasta açısından daha konforlu olduğu tespit edilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •